Hoërskool  Ferrum High School
/

Veritas Vincet

 

About Us

Geskiedenis

Met die vestiging van Yskor te Newcastle het 'n addisionele behoefte ontstaan vir die oprigting van 'n skool wat beide akademies en tegnies sou wees.

Die skool is op 21 Januarie 1975 geopen. Dit het toe bekend gestaan as Hoërskool Sunny Ridge en het bestaan uit voorafvervaardigde geboue wat geleë was in Hans Rensburg straat, agter die Newcastle gholfbaan. Met die aanvang van die derde kwartaal dieselfde jaar, is die huidige geboue in gebruik geneem. Die skool se naam het toe verander na Hoërskool Ferrum.

Gedurende 1976 is die tegniese afdeling ten volle in gebruik geneem en kon die skool dus vir die eerste keer as 'n volwaardige skool funksioneer. Die skool se hoeksteen is op 28 Oktober 1977 deur mnr. S. Levinson (destydse uitvoernde direkteur) gelê.

Aan die einde van Julie 1986 het die eerste hoof, Mnr Bertus van der Walt, afgetree en is hy opgevolg deur Mnr Mike Fourie. Die skool het reeds groot hoogtes op akademiese-, kulturele- en sportgebied bereik en is bekend hiervoor in Newcastle, Noord-Kwa-Zulu Natal en Suid-Afrika.

History

With the establishment of Iscor in Newcastle an additional need had arisen for the construction of a school that provided both academic and technical education.

The school was opened on 21 January 1975. It was then known as Sunny Ridge High School and consisted of prefabricated buildings located in Hans Rensburg Street, behind the Newcastle Golf Course. At the start of the third quarter the same year, the current buildings were brought into use. The school's name was changed to Ferrum High School.

During 1976 the technical department was fully implemented and for the first time the school could operate as a full-fledged academic institution. The school's foundation stone was laid by Mr S Levinson (former director) on 28 October 1977.

At the end of July 1986 the first principal, Mr Bertus van der Walt, retired and was succeeded by Mr Mike Fourie. The school had already reached great heights in the academic, sports and cultural fields, something for which it is famous in Newcastle, Northern Kwa-Zulu Natal and South Africa as a whole.